Οκτώβριος 2017

Η Ρόνια Αναστασιάδου κατέθεσε στα ΑΣΚΙ το αρχείο της νεολαίας της ΕΑΡ, ΡΑΝ (Ριζοσπαστική Αριστερή Νεολαία).

Ο Βασίλης Παπαστεριόπουλος κατέθεσε στα ΑΣΚΙ δημοσιεύματα τύπου από τιμητικές εκδηλώσεις για τον Η. Παπαστεριόπουλο και αντίγραφα εγγράφων από τον φάκελο του Η. Παπαστεριόπουλου στην Ασφάλεια.

Η Ελένη Πούλου κατέθεσε στα ΑΣΚΙ ψηφιακές αναπαραγωγές φωτογραφιών Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στην Τσεχοσλοβακία.

Ο Δημοσθένης Μηλιούλης κατέθεσε στα ΑΣΚΙ ψηφιακό αντίγραφο του αρχείο του πατέρα του Στυλιανού Μηλιούλη από την περίοδο της Κατοχής και της Αντίστασης.

Ο Μανώλης Χαιρετάκης κατέθεσε στα ΑΣΚΙ βιβλία, περιοδικές εκδόσεις και φυλλάδια της Μεταπολίτευσης.

Βιβλία, αρχειακά τεκμήρια και άλλα έντυπα δώρισαν στα ΑΣΚΙ οι Μανόλης Κυριακής, Θόδωρος Μαλισιάγκος, Νικόλαος Χαρτοματσίδης και Γιώργης Χριστοφιλόπουλος.

 

Σεπτέμβριος 2017

Ο Τάκης Παληός κατέθεσε στα ΑΣΚΙ έντυπα και τεκμήρια από το αρχείο του.

Η Μαρία Ηλιού κατέθεσε στα ΑΣΚΙ δίσκους της δεκαετίας του 1960, έντυπα και φωτογραφίες της Μεταπολίτευσης.

Ο Κώστας Καλυβιώτης κατέθεσε στα ΑΣΚΙ έντυπα, αναπαραγωγές φωτογραφιών και κείμενά του για την Αντίσταση και την ΕΠΟΝ.

Βιβλία, αρχειακά τεκμήρια και άλλα έντυπα δώρισαν στα ΑΣΚΙ οι Αμαλία Κολώνια, Τάσος Μαστρογιαννόπουλος καθώς και οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Ψηφιακές αναπαραγωγές φωτογραφιών για το Ψηφιακό Μουσείο Μακρονήσου κατέθεσε στα ΑΣΚΙ ο Γιώργος Αφένδρας.

 

→Νέες προσκτήσεις: περισσότερα