Ο Ελληνικός Μεσοπόλεμος: Πολιτικές και κοινωνικές όψεις

Κύκλος μεταπτυχιακών σεμιναρίων (Εαρινό εξάμηνο: Φεβρουάριος - Ιούνιος 2022)

Διδάσκοντες: Λεωνίδας Καλλιβρετάκης (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών), Βαγγέλης Καραμανωλάκης (Πανεπιστήμιο Αθηνών), Ηλίας Νικολακόπουλος (Πανεπιστήμιο Αθηνών), Σωτήρης Ριζάς (Ακαδημία Αθηνών), Τάσος Σακελλαρόπουλος (Μουσείο Μπενάκη).

Καλεσμένοι ομιλητές: Νίκος Ανδριώτης, Ανδρέας Κακριδής, Κωστής Καρπόζηλος, Καίτη Πάπαρη 

Πρόγραμμα:

28/2: Εισαγωγικό για τον Ελληνικό Μεσοπόλεμο

14/3: Το Πολιτειακό και ο Διχασμός (Βενιζελισμός–Αντιβενιζελισμός)

21/3: Πρόσφυγες: αστικός χώρος, έλευση και εγκατάσταση

28/3: Από τον αλυτρωτισμό στο μιλιταρισμό. Το τέλος του βενιζελικού στρατού

4/4: Πολιτικοί θεσμοί, κόμματα και εκλογές την περίοδο 1926 – 1935

11/4: Οικονομία και κρίση (Παγκόσμια κρίση ’29)

18/4: Η ελληνική εξωτερική πολιτική κατά τον Μεσοπόλεμο

2/5: Ιδεολογικά ρεύματα και κινήσεις στον Μεσοπόλεμο

9/5: Εκπαίδευση και γλωσσικό ζήτημα

16/5: Εργατική και κοινωνική πολιτική κατά τον Μεσοπόλεμο

23/5: Αριστερά, κοινωνικοί και εργατικοί αγώνες

30/5: Παλινόρθωση και Δικτατορία Μεταξά

21/6 & 22/6: Παρουσίαση εργασιών