Τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας αποτελούν τον πρώτο φορέα στην Ελλάδα που ασχολήθηκε με την οργάνωση, ταξινόμηση και ψηφιοποίηση αρχείων που καλύπτουν τις δραστηριότητες Ελλήνων ευρωβουλευτών. Η προσπάθειά μας αυτή έγινε εφικτή στο πλαίσιο Προγράμματος Χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από αντίστοιχες προτάσεις που υποβλήθηκαν από τα ΑΣΚΙ σε δύο φάσεις το 2005-2006 και το 2008-2009 με σκοπό «την επεξεργασία του αρχειακού υλικού που οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συγκεντρώνουν κατά την άσκηση της εντολής τους και που το προσφέρουν υπό τη μορφή δωρεάς ή κληροδοτήματος». [Κονδύλιο του προϋπολογισμού: 2271 της Ενότητας Ι-Κοινοβούλιο, αριθμός δημοσίευσης C 88 της 8ης Απριλίου 2004]. Το πρώτο έργο αφορά το Αρχείο του Μιχάλη Παπαγιαννάκη και καλύπτει χρονικό διάστημα 15 ετών που αντιστοιχούν στις τρεις συνεχόμενες κοινοβουλευτικές περιόδους (1989-1994, 1994-1999, 1999-2004), στις οποίες ο Μ. Παπαγιαννάκης διετέλεσε ευρωβουλευτής εκ μέρους του κόμματος της Ελληνικής Αριστεράς (ΕΑΡ) 1989-1994 και στη συνέχεια του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου (ΣΥΝ) 1994-2004. Το δεύτερο έργο αφορά το Αρχείο του Αλέκου Αλαβάνου και καλύπτει τα 23 χρόνια της θητείας του στο Ευρωκοινοβούλιο από το 1981 που εντάχθηκε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τον Απρίλιο του 2004 οπότε εξελέγη βουλευτής του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου στη Β΄ Περιφέρεια Αθηνών. Τα αρχεία αποκτήθηκαν από τα ΑΣΚΙ με αντίστοιχες πράξεις δωρεάς από τους κατόχους τους τον Μάιο του 2005. Ορισμένες κατηγορίες πρωτότυπων τεκμηρίων είναι δυνατόν να βρίσκονται στα αρχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κόμματος του Συνασπισμού. Τα αρχεία έχουν αναπαραχθεί σε μικροφίλμ και CD και είναι στο σύνολό τους προσβάσιμα στον παρόντα διαδικτυακό τόπο χωρίς χρέωση.

Ψηφιακό Αρχείο Μιχάλη Παπαγιαννάκη

papagiannakis

Digital Archive of Michalis Papagiannakis

 

Ψηφιακό Αρχείο Αλέκου Αλαβάνου

alavanos

Digital Archive of Αlekos Alavanos

 

Mercurial X Proximo