ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 
ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ

 

Διδάσκοντες: Ιωάννα Παπαθανασίου- Βαγγέλης Καραμανωλάκης

Πρωτογενείς πηγές για την μελέτη της ιστορίας των κομμάτων και των πολιτικών οργανώσεων στις οποίες προσφεύγει υποχρεωτικά ο ερευνητής, τα κομματικά αρχεία -στο μέτρο που υπάρχουν- αντανακλούν τις συνθήκες μέσα στις οποίες δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, στα αρχεία εμπεριέχονται και επεξεργασίες τεκμηρίων από τους ίδιους τους πολιτικούς σχηματισμούς, στις οποίες αποτυπώνεται η αντίληψή τους για την ιστορία και την ιστορία του χώρου τους. Με κυρίαρχο το παράδειγμα της αριστεράς -προνομιακού χώρου συγκρότησης κομματικών αρχείων- το σεμινάριο θα αναδείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η έρευνα στις συγκεκριμένες πηγές και θα επισημάνει ζητήματα που θέτει η διαπλοκή αρχειακών αποτυπώσεων και ιστοριογραφικών καταγραφών. Αν οι όροι "αρχείο" και "ιστορία" συνδέονται άμεσα, οι διαδρομές που ακολουθήθηκαν ως προς τη συγκρότηση των αρχείων και ως προς τη διαμόρφωση της κομματικής ιστορίας δεν συνέκλιναν υποχρεωτικά. Κοινωνικές πραγματικότητες και πολιτικές επιλογές, ιδεολογικές προτεραιότητες και εσωτερικές αντιπαλότητες, επηρέασαν με διαφορετικούς τρόπους τις σωρεύσεις των υλικών και τις πυκνότητες των αρχείων. Παράλληλα, όρισαν άξονες και ιεράρχησαν με διαφορετικούς όρους τις προτεραιότητες στη συγκρότηση των ποικίλων κεφαλαίων και εκδοχών της κομματικής και ευρύτερης ιστορίας. Στη βάση πραγματολογικών και τεκμηριωτικών υλικών το σεμινάριο θα εστιάσει στις διαφορετικές λογικές που διατρέχουν τις πρωτογενείς πηγές επικεντρώνοντας σε συγκεκριμένα παραδείγματα από τις ιστορίες των αρχειακών σειρών των ΑΣΚΙ και από τα ομαδοποιημένα τεκμήρια που αναφέρονται στην ιστορία της αριστεράς. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν και ζητήματα, όπως οι σιωπές των αρχείων και η έννοια του "απόρρητου", η καταγραφή της μνήμης και η διαχείριση της μαρτυρίας

Calzado Nike